Delen

Emissienorm Euro-7. Dit moet je weten.

 1 minuut
Door: HELLA Benelux


De Euro 7-emissienorm, momenteel in ontwikkeling, legt strenge eisen op aan autofabrikanten om de vervuilende uitstoot van voertuigen te verminderen. Deze nieuwe regelgeving volgt op eerdere normen, zoals Euro 1 tot Euro 6e. Euro 7 zal naar verwachting in 2025 worden ingevoerd, maar het exacte tijdstip is nog niet zeker.

Belangrijkste punten over Euro 7-emissienorm:

  • Euro 7 zal geen onderscheid maken tussen verschillende voertuigcategorieën en zal ook elektrische voertuigen omvatten.
  • Het stelt strengere eisen aan de duurzaamheid van accu’s in elektrische voertuigen.
  • Voor benzine- en dieselvoertuigen worden nieuwe emissiebeperkingen opgesteld, inclusief de toevoeging van ammoniak (NH₃) aan bestaande grenswaarden.
  • Euro 7 introduceert ook metingen onder realistische rijomstandigheden, inclusief metingen bij hoge temperaturen en korte ritten.
  • Het doel is om voertuigen manipulatiebestendig te maken en de naleving te controleren gedurende een langere levensduur van voertuigen.

De invoering van Euro 7 leidt tot enige bezorgdheid, met name vanuit de auto-industrie vanwege de kosten en de technologische complexiteit. Het definitieve besluit over Euro 7 moet nog worden genomen door de EU-lidstaten.